Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

TOEVAL GEZOCHT - De Boet

't Veld

TOEVAL GEZOCHT is een grootschalig project voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. De werkwijze is geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek zijn vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werken vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars samen met een team gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen zijn vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment geven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormen het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project. Dit onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek wordt op iedere school begeleid door een kunstenaar, een leerkracht en twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. Werkstukken van de kinderen en documentatie van het proces worden na afloop geëxposeerd in het Stedelijk Museum.

Beeldverslag

Liesbeth van Woerden
In het werken met kinderen ben ik schatplichtig aan de werkwijze in het Italiaanse Reggio Emilia, waar kunstenaars, naast leerkrachten, aan kindercentra zijn verbonden. Als kunstenaar wil ik kinderen begeleiden in een onderzoek naar de wereld om hen heen. In het ontwikkelen van manieren om de werkelijkheid te benaderen: wat zie je, voel je, hoor je, en hoe kan je je ervaringen in beeld uitdrukken.
Aan de hand van opdrachten nodig ik kinderen uit om alledaagse dingen te verzamelen en van een "andere" kant te bekijken.
Centraal binnen mijn aanpak staat het kind, de verbeelding van het kind, zijn strategieën en belevingswereld. In overleg met de leerkrachten bied ik materialen en technieken aan die de kinderen kunnen gebruiken in hun experimenten.
De afgelopen jaren heb ik in het basis- en middelbaar onderwijs diverse kunstprojecten gerealiseerd.

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.