Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Lorenzo trekt zich aan de rand van het atelier terug en maakt van een glazen pot, plakband, elastiekjes, wasknijpers, touw, boetseerwas, verf en een kurk een huisje voor een beestje.
Aan het einde tekent hij met een zwarte pen beestjes op de buitenkant van het glas.

81

Een huisje voor een beestje

dag 12
28 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.