Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Een groep kinderen zoekt in de grond naar beestjes, daar wonen zij, dat is hun huis. De kinderen verwoorden wat je moet doen om de beestjes te zien. Bijvoorbeeld heel lang wachten, dan komen zij eruit!

Rohid zegt dat dit beestjes zijn en geen dieren. Eva vraagt wat het verschil is. Hij benoemt de kenmerken van 'beestjes'.
Roid: Pissebedden hebben een schildje op hun rug, wormen zijn lang en mieren zijn heel klein.

Renzo: Hier wonen de beestjes, hier bij het gat. Ik kijk ook bij het andere huis.
Ze komen uitgekropen! Heel lang wachten, dan komen zij. Ja! Een heel klein wormpje.

Ik weet echt waar dieren zijn. Lang wachten!
Pissebed! Pissebed! Pissebed!

22

Beestjes leven in de grond

dag 03
24 maart 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.