Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Terug in het atelier gaan wij met z'n allen weer in de kring zitten.
De kinderen vertellen wat zij hebben gezien.

Later vragen wij de kinderen of zij ons kunnen laten zien wat zij hebben gezien.

De kinderen mogen op de 'materialentafel' iets uitkiezen en mogen daarna aan het werk. Er zijn geen tafels in het atelier, dus gaan de kinderen op de grond zitten.
In eerste instantie gaan zij allemaal naast elkaar op een rij zitten en hurken, later verdelen de kinderen zich over de hele ruimte.

Wat hebben jullie gezien?
Shenna: blubber, plantjes
Irma: Wat is blubber eigenlijk?
Kind: kikkerdril met krokodillendril en zeewater.

Lorenzo: Hele kleine plantjes met paars en nog een kleur, ik geloof dat het geel was.

bomen
brandnetels
takken om op te klimmen
rozen
blaadjes
gras
ook mooie planten
lange stokken
hele harde, dikke stokken
water

10

Op een rij

dag 01
17 maart 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.