Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vanwege de regenachtige dag gaan de kinderen binnen schilderen waar ze
buiten mee bezig geweest zijn. In het atelier zijn de oude rolgordijnen vervangen door nieuwe gordijnen. Deze rolgordijnen vormden een prachtige ondergrond. De kinderen konden samenwerken aan gigantische schilderijen.

Reflectie

De kinderen waren voor hun gevoel echt bezig met een kunstwerk.
Eerst wilden Bram en Rico de stof gebruiken voor een hut buiten.Toen Tessa over verf begon sloten ze zich er enthousiast bij aan. Elementen van buiten kwamen terug in het schilderwerk.

38

Schilderijen

dag 10
15 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.