Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De eerste dag is een spannende dag. We hebben het atelier vrijwel leeg gelaten. Alleen kussentjes op de grond kunnen voor gebruik in de kring. De eerste dag vertellen we de kinderen dat het veld naast de school hun veld is en dat we op onderzoek gaan naar wat er allemaal te zien is. We hebben het veld aan één kant afgebakend met rood wit lint en vertellen tot hoever het veld loopt. Deze eerste dag laten we de kinderen tekenen wat ze zien of ontdekken.

Observatie

De kinderen rennen naar buiten. Na een tijdje rennen ontstaan er groepjes kinderen die met iets bezig zijn.

Syenna: ‘Kijk ik heb een heel gek blaadje!’
Gerda: ‘Waarom is die zo gek?’
Syenna: ‘Nou, hij is wit en daar groen en ik heb ook fluitenkruid. Kan je dat eten?’ Gerda twijfelt.
Gerda: ‘Misschien.’
Syenna: We zijn nu toch op onderzoek. Kan je dat eten?’
Gerda: ‘Ja, en je kunt er ook sap van maken (Gerda is een beetje in de war, want dat kan helemaal niet, dat moet met vlierbloesem!)

Syenna: ‘Kunnen we dat doen?’
Gerda: ‘Misschien.’
Syenna: ‘Dan moeten we heel veel zoeken!’

Reflectie

De kinderen verkenden het veld eerst door langs alle grenzen van het veld te rennen en ook over die grenzen te gaan. Daarna onstonden er kleine groepjes kinderen die bezig waren met het plukken van bloemen, tegen de boom op proberen te klimmen of onder de stenen te kijken.

01

Fluitekruid

dag 01
11 mei 2012
De grenzen van het veld verkennen
Marvin: ‘Is hier geen speelgoed, of zo?’
Lotte: ‘Kijk eens, een bloem!’
Gerda: ‘Hoe ziet het er uit?’
Lotte: ‘Wit, groen.’
Gerda: ‘Als je nog beter kijkt, wat zie je dan?’
Lotte: ‘Gras.’
Danou plukt bloemen voor moederdag
Taylan: ‘Bloemetje, daar zitten dingetjes aan, kan je wegblazen.’
Gerda: ‘Heb je de bloem zo getekend zoals je hem gezien hebt?’
Danaï: ‘Die Taylan ook geplukt heeft (paardenbloem).’
Gerda: ‘Dus je hebt hem zo in het echt gezien?'
Danai knikt ja.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.