Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Fabian heeft nog wat rood water gevonden en vult er een reageerbuisje mee. Ondertussen zingt hij een liedje:
Ik ben nog steeds vrolijkIk heb een ander vrolijk drankje

Met het buisje in zijn hand loopt hij naar het rek, en tingel-tangelt met zijn buisje tegen de andere buisjes, het hele rijtje langs.

21

Fabian tingel tangelt

dag 05
13 januari 2011
Ik ben nog steeds vrolijk. Ik heb een ander vrolijk drankje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.