Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Fabian vindt het druppelflesje. Hij loopt er mee rond en bekijkt het aandachtig. Met name de pipet wordt uitvoerig bekeken en uitgeprobeerd. Hoe krijg je vloeistof erin en er weer uit?

  Hij loopt ermee naar Ferda.
Fabian: Juf, voor wat is dit?Kan je dit openmaken?Wat zit erin?Je moet drukken, dan komen steeds druppeltjes eruit.Dit soort dingen ken ikJe moet dit gewoon in je oor zetten - zo ploep...

  Ferda schrikt als ze ziet dat Fabian met zijn pipet met rood water uit de wasbak naar zijn oor gaat, en vertelt hem dat dat geen goed idee is, dat dat alleen met echte oordruppels van de dokter mag.Dan ziet ze de rode verf op zijn voorhoofd en stelt voor om even samen in de spiegel op de WC te gaan kijken.

20

Fabian en het pipetje

dag 05
13 januari 2011
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.