Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We beginnen de 3e ochtend in een kring. In het midden liggen en staan de kleuren die de kinderen tot nu toe hebben gemaakt en verzameld. Daarnaast zijn er door Eugenie ook spullen/kleuren toegevoegd in de vorm van groenten en fruit. Er staan ook 3 vijzels.

Op een gegeven moment vraagt Eugenie aan Rayvano wat hij vorige keer gedaan heeft:

Weet je nog wat jij hebt gemaakt in het atelier? Kun je daar iets over vertellen?
Rayvano: ik heb appel gemaakt. Nee ik heb cola gemaakt. Nee ik ga het straks maken. Waar is die van mij?
Eugenie: Ja waar is die van jou? 
Vera: wie weet nog welke Rayvano heeft gemaakt?
Neval: het was geel met appels erin.
Rayvano een beetje water en twee appels erin.
R: mijn was appel geworden.
Ineke: welke kleur was dat?
R: geel
I: ok
R: deze ging Fabian doen, die,
F: maar ook met die zwart!
R: welke zwart? Die daarzo, en deze en hier zit ook iets in, oranje, gatver. Gatverdamme.
R: waar is die van mij?
F: die is opgegeten
R: die kan niet opeten jongen!
Jamairo: heb een monster opgedronken dan.
F: monsters houden van vieze dingen.
R:  Monsters houden niet van vieze dingen, monsters houden van soep.
J: monsters houden van jou!

....

11

Start atelier 3

dag 04
10 januari 2011
Fabian helpt Rayvano naar het zoeken van zijn kleuren
Fabian: Deze en hier zit ook iets in, oranje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.