Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Aan het begin van de ochtend, na de kring, heeft Fabian al een buisje gevuld met kleuren. Hij loopt naar het rek met de reageerbuisjes. Fabian hangt zijn buisje in het rek.

Fabian: Ik ga ophangen, ik heb opgehangt!

Hij is het eerste kind dat dit doet.

10

Fabian hangt een buisje op

dag 04
10 januari 2011
Fabian hangt zijn buisje aan het rek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.