Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sabrina en Ruth waren de eersten die de nieuwe stapels roze en rode bekers hadden verzameld. Terug in hun hoekje  haalt Sabrina een stapel rode bekers uit elkaar.Hierna legde zij de losse bekers verspreid maar geordend bij elkaar op de grond.Dan pakte zij de stapel roze bekers erbij en legde in elke rode bekertje één roze beker erin.Ze merkte dat er niet genoeg roze bekers waren om de rode bekers mee te vullen en ruimt vervolgens alles weer op.Ze bedacht om iets anders met de bekers te gaan doen. Eén voor één legde zij de bekers onderste boven weer op de grond. Op deze manier stapelde zij de bekers op elkaar, roze bekers op roze bekers en rode bekers op rode bekers. Dit doet ze een paar keer en ruimt weer op en maakt onderscheid in kleur tijdens het opruimen.
Melusina: "Sabrina wat vind je van als je zowel de rode bekers als de roze bekers op elkaar zouden stapelen?"Sabrina: "goed!"Ze stapelde eerst alle doorzichtige roze bekers op elkaar en bouwde verder aan haar werkstuk met de rode bekers.Hoe meer bekers ze op elkaar stapelde hoe vaker en makkelijk haar werkstuk in elkaar zou storten. Toen haar werkstuk voor de tweede keer in elkaar was gestort schoot Ruth haar te hulp. Samen bouwden ze verder aan het werkstuk.Melusina: "Sabrina hoe heet wat je gemaakt had?Sabrina: "Een toren"

18

Sabrina en Ruth en de rode bekers

dag 10
17 mei 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.