Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Imane ging vandaag door met het proces waar ze mee bezig was.Ze maakte een foto van de projectie en van wat er op de projector staat. Het zijn steeds gezichten. Op een gegeven moment zei ze bij een rode projectie van bekers "Dan denk ik aan het huis Anubis". Janneke: "Waarom?" Imane: "Ik weet het niet, ik moet gewoon aan het huis Anubis denken".

17

Gekleurde ondergrond

dag 10
17 mei 2010
Imane gebruikt een gekleurde ondergrond
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.