Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Cihan deelde vandaag een hoek met Anis. Hij plakte een stokje met plakband en vraag Anis om hem mee te helpen. Ze namen vervolgens paars cellofaan en Anis volgde instructies op van Cihan.Cihan: Kom we gaan een tentje makenAnis: Ja we gaan een tentje maken
Na een paar minuten lukt het hun de stokjes een één kant vast te plakken.Cihan: Nu die andere stok ookAnis: De dunste, moet ik even omhoog hebben. Haalt cellofaan omhoog" "Kan jij (Cihan) deze vasthouden?Cihan: Nee, ik moet hier bezig zijn
Anis loopt weg om hulp te halen en vraagt Jaylen om de stok vast te houden. Jaylen liep naar zijn eigen hoek en kon niet meehelpen.
Anis: Hij is in zijn eigen huisCihan: wij maken geen tent. Dit is onze tuin. We moeten ook stoelen maken.Anis: Ben je gek!Cihan: wat? Met stokjes.Cihan: Eindelijk zijn we bijna klaar(zucht)Cihan: Dit is leuker dan buitenspelen. Het is echt leuk! Ik ga thuis ook zo'n kamertje maken
Ze waren nog lang niet klaar met hun tent maar dat hadden ze allang door. Ze hadden er een dik uur aangewerkt samen met anderen.Op het laatst viel hun tent helemaal uit elkaar.Anis: Juf we gaan dit niet meer doen

12

Cihan en Anis

dag 08
26 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.