Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Janneke: Wat onderzoek je Imane
Imane: Ik onderzoek wat ik ook doe dat er een regenboog uitkomt

Imane: Als je dit (blauw reepje folie) er op legt dan wordt het nog steeds een regenboog.

09

Imane en de regenboog

dag 06
19 april 2010
Imane verteld haar ontdekkingen aan Janneke
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.