Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Aan het begin van de ochtend hadden Sabrina en Ruth een nieuwe plek gemaakt. Sabrina:"Deze (plek) is veiliger (dan hun vorige plek die ze maandag hadden gemaakt)."
Ruth haalt de paarse blaadjes, die zitten allemaal aan elkaar, naar hun nieuwe plek. Ze plakken meer plakband op de grond om hun eigenplek te vergroten.Samen leggen ze vervolgens een plastic reep op de grond en leggen zorgvuldig verschillende kleuren op elkaar in de twee cirkels die zijn ontstaan.Sabrina legt groen over geel en Janneke vraagt waarom zij dat doet.Sabrina :"Dan wordt het mooi, je krijgt verschillende kleuren."Janneke wijst naar de verschillende tinten rood en vraag hoe dat komt.Sabrina:"Het komt door de grond. Daar ligt de grond onder en daar ligt groen onder."In de kring vertelde Ruth wat zij had gedaan.Ruth:"Ik heb een bril gemaakt met allemaal kleurtjes erin."

08

Bril

dag 05
15 april 2010
Ruth en Sabrina verplaatsen hun plek
Twee ronde cirkels worden zorgvuldig gevuld
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.