Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sabrina is vandaag weer gaan ordenen.
Sabrina en Ruth hebben na het eten een eigen plek afgebakend met tape en werd er langs het tape paars vloeipapier gelegd. Vervolgens werd er overgestapt op blauw, lichtblauw, rood, geel en oranje omdat er niet genoeg paars vloeipapier was.

06

Eigen plek maken

dag 04
12 april 2010
Met tape maakten Sabrina en Ruth een plek op de vloer
De plek werd gevuld met paars, blauw, lichtblauw, rood en oranje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.