Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

De Bult bij het Struunpad

OBS Plataanschool Leeuwarden

De netwerkgroep Fryslan heeft binnen een Cultuurwerkplaats van de NHL Hogeschool het initiatief genomen om twee projecten geinspireerd op de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT op te zetten op de Plataanschool en OBS de Wielen in Leeuwarden.

De Plataanschool staat in Leeuwarden in de wijk Schieringen. Dit is een wijk met veel groenstroken en wandelpaden. Een van deze wandelpaden, het Struunpad, moet een belevingspad worden.

Inhoud:
Hoe beleef je het pad en het gebied rondom het pad? Wanneer is iets een beleving?

Uitgangspunten:
Groep 1 van de Plataanschool gaat hiervoor onderzoek doen. Ze worden hierin begeleid door een team. De uitkomsten van de bevindingen en belevingen van de kinderen worden na dit project het vertrekpunt voor andere kinderen.

Uiteindelijk zal dit grotere proces vormen / objecten opleveren die mensen uit de wijk weer op het spoor zetten van de beleving/ bevindingen van de kinderen.

De eerste bijeenkomst is op 9 mei:
Het onderzoek begint met waarnemen. We hebben met het projectteam een gebied afgekaderd wat het ontdek-gebied wordt voor de leerlingen. We noemen dit de Bult ,we gaan dus naar de Bult. Daar gaan we kijken en de kinderen (16 leerlingen van groep 1) gaan daar op zoek naar een plek waar wat te beleven is.
Deze plek kaderen ze af, hier doen ze een plastic lint omheen.

Na dit bezoek gaan we naar het atelier.
Hier liggen tekenspullen en hiermee kunnen de kinderen hun favoriete plek vastleggen. Met het tekenen verbeelden en analyseren ze de plek.
Dit is weer het uitgangspunt om een plannetje te maken voor de volgende keer…

Volg het project via het beeldverslag

De Plataanschool is een openbare school. Dat betekent dat geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar huidskleur, geloof, ras, geaardheid, afkomst etc..
Integendeel, op onze school staat de ontmoeting tussen de verschillende levensvisies centraal. Onze school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen.
Zo ontstaat een schoolbevolking welke een afspiegeling is van de samenleving waarop de school haar kinderen wil voorbereiden. Onze school geeft de kinderen gelegenheid godsdienstlessen te volgen.
Het geven van onderwijs is meer dan het aanleren van rekenen, taal, lezen en schrijven. Het omgaan met elkaar is eveneens van groot belang. Daarbij staan voor ons waarden als respect, solidariteit en verantwoordelijkheid centraal. Ons onderwijs is gebaseerd op de beginselen van het programma 'Kaleidoscoop'. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van het kind. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en wij proberen daar bij aan te sluiten.

We vinden het belangrijk de kinderen te helpen in hun ontwikkeling naar zelfstandige, evenwichtige mensen.
Het is daarom belangrijk dat de kinderen hun kwaliteiten leren ontdekken, waardoor zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

website van de Plataanschool

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.