Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Steeds terugkerende thema’s hebben we een naam gegeven. Op deze manier kunnen de leerlingen de plekken van buiten meenemen naar het atelier. Een van de plekken heet ‘de putten’. Vandaag heeft een groepje zich op dit thema gericht.

Observatie

De kinderen werden in groepjes gedeeld en mochten en kregen thema toegewezen. Christiaan zat in eerste instantie ingedeeld bij ‘de plekken’, maar zelf besloot hij dat hij liever bij de putten zat. Zonder te overleggen sloot hij zich aan bij ‘de putten’ en ging hier aan de slag. Samen met andere kinderen werden er in de zandtafel, die bedoeld was voor het groepje de putten, hele mooie dingen gemaakt.

Christiaan: ‘Ik maak een bult’
Nisirine: ‘En een echte put’
Christiaan: ‘Je kunt de heuvel versieren met schelpen’
Cheyenne: ‘Ik heb een bal gemaakt, dat doen we in het gat’
Ezme: ‘Ik maak eten, en een taart’
Ezme: ‘We maken geen bal meer, maar een taart’
Christiaan: ‘We gaan kneden’
Nisirine: ‘Ik maak een mijn heertje’
Nisirine: ‘We moeten heel veel zand gebruiken, dan zien we de steen niet’
Nisirine: ‘We gaan de taart groter maken’
Nisirine: ‘Cheyenne is mij grote taart’
Ezme: ‘Niszirine, jij hoeft niet te helpen’
Cheyenne: ‘Juf, kijk mijn taart is gelukt’
Christiaan: ‘De steen leg ik hier’
Nisirine: ‘Ik ga een kasteel van steen maken’
Cheyenne: ‘Deze bult leg ik op de ene taart’

Joseph: ‘Alle kluiten in de zandbak’
Nisirine: ‘We gaan heel veel buiten maken’
Cheyenne: ‘Joseph niet doen! Ik maak het stuk’
Ezme: ‘Ik wil ook een lange tak’
Ezme: ‘Ik leg er schelpen op’
Ezme: ‘Dit is de allermooiste taart van de hele wereld’
Ezme: ‘Deze schelpjes gaan er in’
Ezme: ‘Ik maak de stenen kapot’
Ezme: ‘Dit zijn de allerlaatste stenen’
Ezme: ‘Ik kan niet meer verrassingen met de bult maken, ik heb het te druk met de bult’
Ezme: ‘Dit is de baksteen’
Christiaan: ‘Dit is slagroom’ (strooit zand)
Joseph: ‘Eerst vuur en dan een steen en dan modder en dan een andere steen en dan zand en de taart is klaar’

Reflectie

Het is goed om te zien dat de kinderen zelf weten waar ze het liefst ingedeeld worden. Christiaan zat voor zijn gevoel niet goed en kiest zijn eigen weg en dat wordt geaccepteerd. De kinderen werken samen en komen tot mooie werken en vinden verschillende oplossingen. Ezme wil in dit geval de steen verbergen en bedenkt dat dit lukt door heel veel zand te gebruiken

32

Putten

dag 08
7 juni 2012
In de zandbak
Een bult met taarten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.