Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag is de laatste dag van het project. Petra vraagt aan de kinderen of ze zich nog de allereerste dag kunnen herinneren. Martin herinnert zich de keer dat we naar het bos zijn gegaan om geluiden te zoeken. Naomi vond de eerste keer gek en raar omdat we alleen geluiden gingen maken. Maar nu vinden de kinderen het niet meer gek en raar.
 
Petra laat de kinderen naar een paar geluiden van het afgelopen project luisteren. Hierbij passeren alle dagen van het project de de revue. De kinderen herinneren zich zonder moeite alle details en leveren er veel commentaar op. De hele ontwikkeling van het project staat  hen nog levendig voor de geest.
De kinderen kijken daarna naar filmpjes toen ze in groepjes van drie de viooltjes bespeelden.
Hierna mogen de kinderen kiezen: ze kunnen geluiden opschrijven of tekenen voor de viool en de musici voeren ze uit. De kinderen zijn dan dus de componisten. Of ze kunnen kiezen om voor hun eigen instrument een stuk te bedenken en zelf uit te voeren.

Na de pauze:
Petra en Nicoline spelen wat er door de kinderen op de twee lange papieren is geschreven. Er wordt aandachtig geluisterd, en sommige kinderen knikken vol herkenning als hun stukje klinkt.

De groepjes kinderen die zelf iets bedacht hebben presenteren dat aan de rest van de klas.

Tot slot spelen de vier muzikanten een feestelijk stuk muziek, en mogen de kinderen lekker meebewegen en dansen. Dat resulteert in een enorme polonaise!

Wat was ook weer een componist?
Saïnson: Hij maakt voor mensen die geluid maken een muziekje.

46

Dag 12 - Terugblik, presentatie en afsluiting

dag 12
24 april 2009
Sam en Cindy.
Luuk solo.
Sainson en Martin.
Chris en Maybritt.
Lucas, Rayan en Wesley.
Polonaise tot slot.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.