Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Cultura Familia IV - muziekproject

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

Wij zijn hier bij elkaar, luister maar! Op zoek naar geluiden, ik vang ze met mijn oren, en als ik iets gevangen heb.............dan laat ik het je horen.

Met dit lied begint elke keer het geluidenproject in groep 3 van De Familieschool. Vijf musici van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta gaan twaalf ochtenden samen met het team en de kinderen op zoek naar geluiden. Daarbij staat het onderzoek en de nieuwsgierigheid van de kinderen centraal: wat hoor je allemaal in de klas en buiten de klas, wat hoor je in het bos, wat hoor je thuis? Kun je geluiden meenemen? Hoe kun je ze bewaren? Welke geluiden kunnen we zelf voortbrengen, met onze stem, met ons lijf? Hoe klinken de verschillende geluiden? Hoe klink ik, hoe klink jij en hoe klinken we samen? Wanneer is geluid muziek?

Tegelijkertijd laten we de kinderen ook uitgebreid genieten van de rijkdom aan geluiden uit de muziekwereld. We luisteren samen met de kinderen naar muziek, we praten erover en we improviseren samen. Er zijn kleine concertjes op school.

We werken samen met de componist, Oene van Geel. Hij komt enkele keren op school om naar de geluiden van de kinderen te luisteren en ermee te improviseren. Na afloop van het schoolproject componeert hij in opdracht van Amsterdam Sinfonietta en TOEVAL GEZOCHT een stuk waarin hij fragmenten van de kinderen zal verwerken. Deze compositie wordt op 9 oktober door Amsterdam Sinfonietta uitgevoerd in het BIMhuis, Amsterdam.

Panakoustikon coördineert de werkzaamheden en Abel Splinter maakt een documentaire film van het hele werkproces.

Beeldverslag

Amsterdam Sinfonietta
Een strijkorkest dat het hoogst mogelijke niveau in ensemblespel zou bereiken - dát was het doel waartoe in 1988 een aantal jonge musici met een passie voor kamermuziek hun krachten bundelden. Met veel enthousiasme, inzet en begenadigd spel wisten zij als ‘Nieuw Sinfonietta Amsterdam’ een vaste plaats in het Nederlandse muziekleven te verwerven. Inmiddels is het orkest onder de huidige naam Amsterdam Sinfonietta een veelgevraagde en graag geziene gast op de (inter)nationale concertpodia.

Amsterdam Sinfonietta is een ensemble van 22 kamermuziekspecialisten, allen strijkers: zes eerste violen, zes tweede violen, vier altviolen, vier celli en twee contrabassen. De musici spelen doorgaans zonder dirigent maar onder leiding van Candida Thompson, concertmeester sinds 1995 en artistiek leider sinds 2003. Het repertoire omvat uiteenlopende muzikale stijlen, van barok tot hedendaagse muziekstukken. De nadruk ligt op het repertoire voor strijkers, waaronder kamermuziekwerken uitgevoerd in strijkorkestbezetting.
www.sinfonietta.nl

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.