Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Cultura Familia I - project van een jaar

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

Groep 1 / 2 van De Familieschool is een van de 15 klassen die met het eerste TOEVAL GEZOCHT-project meededen. Nu wil het team de ervaringen die zij hierbij hebben opgedaan alledaagser maken. Zij proberen de onderwerpen die de kinderen inbrengen gedurende het hele schooljaar tot leidraad te maken. Eén keer per week werkt kunstenaar Floor Max met hen mee in atelier. Op deze dagen ligt de nadruk op het werken in een ateliersituatie.
De kinderen brengen onderwerpen naar voren die met groot, klein, groter, kleiner en groeien te maken hebben. Met zwaar en licht en met meten en wegen. Ze vragen zich af hoe je de maat van iets kunt bepalen of het gewicht. Het is fascinerend hun hypotheses en experimenten te volgen.

Beeldverslag

Het team
Floor Max, kunstenaar
Ria Laan, leerkracht
Annelies Smeulders, leerkracht
A. van der Haar, stagiaire 

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.