Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We praten in de kring verder over groeien. De zonnebloem wordt gemeten en de kastanjes worden met elkaar vergeleken.
De zonnebloem is deze week hard gegroeid, hij komt al bijna tot de bovenkant van het vel papier. Sem denkt dat we het vellen papier het best aan de muur kunnen laten hangen. Dan kunnen we het beste meten. Yannick denkt dat zijn plantje het kleinst is, omdat het bij het begin het kleinste worteltje had.

De vraag van vandaag was hoe ziet het er onder de grond uit?
Wortels, wortels, wortels.....
De kinderen gaan eerst tekenen hoe ze denken dat het eruit ziet. Al snel vertrekken we naar buiten met emmers en scheppen, waar we de wortels uit gingen graven. Eerst in ons tuintje en later in een stukje bos bij school. Vol enthousiasme en betrokkenheid was iedereen bezig met graven, zoeken en verzamelen van wortels.

Met tassen en emmers vol kwamen we terug in de klas. Daar werden de wortels op een strook papier mooi gesorteerd. We sloten de ochtend af met het tekenen van een gekozen wortel met plantje.

31

Wortels

dag 22
15 april 2009
Op zoek naar wortels onder de grond.
Een wortel gevonden!
Gevonden wortels tekenen.
Tekeningen van Thijmen, Niels v.D, Yannick en Cindy.
Tekeningen van Romy, Niels M en Max.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.