Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gaan we met de kinderen en een aantal ouders naar de schapen en de pasgeboren lammetjes van de opa en oma van Chris.
De lammetjes zitten nog met de schapen bij elkaar in de schuur, achter een hekje.
Één voor één krijgen de kinderen een lammetje in hun armen. Opa Balm laat zien hoe je een lam moet vasthouden. Is het zwaar, hoe voelt het, hoe ruikt het? Reuze spannend allemaal.
Na een tijdje geven we de kinderen een bordje, papier en een fineliner en vragen ze om goed te kijken en een schaap en een lammetje te tekenen. Het is verrassend om te zien hoe vanzelfsprekend ze dit al vinden om te doen. Ze kiezen een plek achter het hek en beginnen te tekenen.
Bij de nabesprekeing valt weer op hoe elk kind op geheel eigen wijze de schapen vormgeeft.

30

De lammetjes zijn geboren!

dag 21
7 april 2009
Lammetjes voelen en aaien.
Zo houd je een lammetje vast.
Goed kijken en een schaap en een lam tekenen.
Lois, Chris, Niels v D. en Elise tekenen hun schaap en lam.
Getekende schapen van Lois en Thijmen.
Schapen scheuren en ze daarna met elkaar in de 'schuur' doen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.