Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Yannick: Ik krijg 10 euro terug!
Sem: Ik wil er nog iets bij
Nick: Dat is 6 euro.
Nick: 1 euro asjeblieft

Thijmen: Dat is dan 1 euro.
Yannick: Mag ik nu de kassa zijn?
Thijmen: Mag ik nog geld terug?
Yannick: Ik geef 5 euro
Dankuwel.

16

Toegepast tellen in de winkel

dag 14
16 maart 2009
Dingen kopen en tellen in de winkel.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.