Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gaan we verder met het wegen van stenen. we hebben de groep gespitst om zowel oud als jong aan bod te kunnen laten komen.  De kinderen (oudsten) wegen een steen en noteren dan het gewicht op een groot vel papier. Met de getekende steen erbij.De discussie gaat over hoe en waar je het gewicht noteert.Lois zet streepjes en dan het getal 800 erachter.

Karlijn: Het moet erachter, anders hoort het niet bij elkaar, heb je twee streepjes en dan 800Ria: Hoezo?
Karlijn: Zo zwaar is die steen
Cindy: Anders weet je niet van welke steen het is
Ria: Was het helemaal 800
Karlijn: Nee, daarom staan die streepjes erbij
Ria pakt er nog een steen bijRia: Dus de steen van Lois is zwaarder dan die van Romy
Lois: Die is helemaal anders
Nick: 3 0 0 (spreek uit drie, nul, nul)
Gwenn: 3 0 0
Karlijn:  We hebben toch ook een keer schoenen gedaan, mijn schoen was ook 300
Lois: Waarom moeten erbij mijn steen wel streepjes?
Karlijn: Die was niet helemaal zo zwaar
Romy: Die was in het midden
Ria: Moeten die streepjes ervoor of erna?
Yannick: Ik zou het er voorbij doen, ik dacht bijv. dat ie bij 500 kwam, bijv 400
Karlijn: Dat is ie niet, 300 is ie
Yannick: 400 of 300
Karlijn: Kijk maar
Yannick: Hij is er net overheen, hij zit door de nul, net door het streepje
Cindy: Achterste nul
Sem: Ik zie dat hij erop staat, op de 3 0 0
Ria: Wat weten we nu van de stenen
Karlijn: Lois ze is zwaarder, 8 is meer dan 3
Niels M.: De namen moeten erbij, anders weten we het niet meer
Yannick pakt de lavasteen en gaat deze wegenYannick: Huuuuuh!, hoe kan dat nou? Het is weer 300
Karlijn: Ze beginnen steeds opnieuw met tellen
Yannick: Ik dacht, 320, 330, 340 ....., 390
Ria: En dan
Yannick: ?
Ria: Je hebt een grote 0, dan een 1, dan een 2, dat zijn de kilo's
Karlijn: Dus het is wel zwaarder, 1 kilo en dan nog 300, iets met een 3
Yannick schrijft op hoeveel de lavasteen weegt, 300 1Quinten pakt de volgende steenNiels M.: Die is zwaarder, want deze is verder dan de lavasteen, hij is niet zo groot, hij is niet zo groot, maar is wel even zwaar
Quinten: Nee, deze is zwaarder, ik zie 5 0 0
Ria: Hoe schrijven we dat op?
Karlijn: Zelfde als Yannick, 500 1
Ria: Hoe noemen we de stenen?
?: Witje, kapotte steen, lavasteen en gestippelde steen

Na de kring gaan de kinderen met materiaal uit het atelier aan de slag.De jongste kinderen gaan minstens twee dingen maken die even zwaar zijn en de oudsten maken minstens twee dingen waarvan de tweede lichter of zwaarder is dan de eerste. Dat spreken we van te voren af.Het eerste ding dat ze maken is hun eikpunt.Er wordt hard gewerkt en druk gewogen. Voor de lichte dingen staat de brievenweger in de klas.

Quinten: Hij staat op 20, hij is gelijk, dat vind ik cool!

07

Stenen wegen en noteren

dag 07
25 februari 2009
De witte steen wordt gewogen.
Bij het noteren ontstaat er discussie over hoe je dat doet.
Hoe doe je de kilo's?
Lichte dingen wegen met de brievenweger.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.