Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In onze groep 1/2 is het onderwerp 'meten en wegen' op het ogenblik het meest populair bij de kinderen. Ze hebben op een balans-weegschaal hun schoenen gewogen en zo met elkaar vergeleken welke schoenen zwaarder of lichter waren. Ze kwamen tot de ontdekking dat soms een grotere schoen of laars minder zwaar was dan een kleinere schoen. Ze hebben een weegschaal die in cijfers het gewicht aangeeft uitgeprobeerd en (zie hieronder) er bleek een grote steen te zijn die lichter was dan een kleinere steen. Heel veel vragen en uitdagingen dus...

Zwaar en licht
Bij binnenkomst treffen de kinderen het atelier zo aan.
Er liggen allerlei nieuwe materialen uitgekozen op formaat, volume en gewicht.
Bijvoorbeeld;
Stenen, koper, rubber restmateriaal, onbewerkte wol, piepschuim, metalen bouten, stukjes keramiek, etc.
Er wordt gepakt, gevoeld en weer netjes terug gelegd.

Kringgesprek
Ria: Goeiemorgen allemaal
Ik keek vanmorgen op het grote bord met alle foto's en zag wat we allemaal gedaan hebben. Weten jullie het nog?

Lois: Dat deden we ook met juf Annelies
Ria: Wat deden jullie dan
Lois: Met haarbanden
Nick: Wegen
Niels M.: Schoenen wegen
Nick: En we gingen ook nog op mijn weegschaal staan. Want ik had een andere weegschaal mee
Ria: Ja dat hadden we afgesproken
Nick: We gingen wegen
Yannick: Ja, en ik was het zwaarst
Romy: Hoe weet je dat dan
Lois: Dat staat er op
Karlijn: Dat hebben we opgeschreven
Karlijn: Eerst is Yannick het zwaarst, dan Romy dan Quinten etc
.......
Romy: Ik zie ook namen naast elkaar
Karlijn: Ja die zijn even zwaar.
Lois: En die niet even zwaar zijn, zijn niet naast elkaar
Romy: Ik zie ook cijfertjes ervoor staan
Nick: Zo zwaar zijn we
Karlijn: Eigenlijk is het hoe groter je bent, hoe zwaarder je bent
Kijk als je groter bent, ben je ook zwaarder. Dat geeft meer zwaarte op.
Romy: Dus als je groter bent ben je ook zwaarder?
Allen: Ja
Romy: Hoe zou dat kunnen dan?
Karlijn: Kijk je hele lijf geeft heel erg zwaar
Yannick:  Ja hoe meer spieren je hebt, hoe zwaarder je bent
Karlijn: En hoe groter, hoe meer spieren
Romy: Horen jullie wat Yannick en Karlijn zeggen, hoe groter hoe meer spieren
Yannick: Ja want spieren zijn ook erg zwaar
Karlijn: Ja en dat geeft de zwaarte erop
Romy: Misschien moeten jullie even uitleggen wat dat zijn, spieren
Karlijn: Het zijn eigenlijk de botten
Yannick: Je hebt bijna overal spieren, in je armen en je benen
Karlijn: Dat zijn botten Yannick
Niels M.: Spieren mieren
Nick: Het rijmt ook
Romy: Ja het klopt, je hebt overal spieren zitten in je lijf en daar kan je mee bewegen. Dus met meer spieren en groter, dan ben je ook zwaarder
....
Romy: Als je dan kleiner bent, ben je dan niet zo zwaar?
Allen: Nee
Lois: Als je een baby bent dan ben je niet zwaar
Yannick: Dan ben je helemaal slap als je een baby bent
... ..en als we allemaal even lang zijn
Romy: Dan zijn we ook even zwaar
Karlijn: Dan ook even zwaar
Maar de spieren zijn niet even zwaar
..nee dat hoeft niet
Karlijn: Want kijk, misschien eet iemand wel meer en dan wordt ze ook groter, dat geeft ook zwaarte, daar wordt je ook zwaar van
Yannick: We kunnen niet allemaal even zwaar zijn
Karlijn: Misschien eet die weer meer dan die ander
Yannick: Ik denk dat het bij mij komt omdat ik spruiten heb gegeten
Karlijn: En jij eet ook veel meer dan anderen
?: ik vind spruiten lekker
Yannick: Van spruiten word je sterk
Thijmen: Ik eet ook spruiten
Niels M.: Ik eet brillen
...
Romy: Dus het zou met eten te maken hebben
Karlijn: Je kan ook andere dingen eten, daar word je groot en sterk van
...........
Wie zou er zwaarder zijn Ria, Floor of Annelies
Niels van D.: juf Ria, juf Ria! en dan juf Annelies (!)
Niels M.: Je kan ook kinderen optillen om te zien wie zwaarder is
Annelies: dat is een goed idee, dan kan je het voelen

Iedereen gaat elkaar optillen

Romy: Je kan dus ook voelen hoe zwaar iets is, bij alles?
Ook met spullen?
Nick: Een steen
Sem: Of een deur
Yannick pakt een steen uit het atelier
Yannick: Ik wil het voelen met de rode steen en deze steen
Allen: Rode, rode, rode is zwaarder denk ik (de rode is een grote lava steen)
Yannick: Het is de witte, ik voelde het
De stenen gaan de kring rond om te voelen
Esmee: De witte is het zwaarst
....
Nick: Welke vind je het zwaarste Max deze of die?
Niels van D.: Hij vind deze
Yannick: Deze is echt heel zwaar
Niels van D: Ik vind niks zwaar
Yannick: Toch is die witte echt zwaarder
Karlijn: Deze is grotere maar toch is die lichter
Lois: Die is net gemaakt
Yannick: Omdat ie later is gevonden
Niels van D,: Die is een beetje kapot want ik zie allemaal gaatjes derin
Allemaal gaatjes erin.
Nick: Allemaal kronkeltjes
Niels van D.: Allemaal gaatjes
Romy: Zou het ook komen doordat er gaatjes inzitten?
Wat bedoel je met die gaatjes Niels?
Niels van D.: Nou kijk, daar en daar (wijst aan) een heleboel gaatjes
Ria: Kan je gaatjes ook wegen
Niels van D.: Nee
Lois: Ja
Karlijn: Nee
Niels van D.: Nou als je die gaatjes eruit haalt dan kan het wel
...
Floor: Yannick zei daarnet wel wat, die zei, we zien wel dat die witte zwaarder is dan die rode maar niet hoe zwaar. Maar niet hoe zwaar die witte is en hoe zwaar die rode is. Hoe zou je daar dan achter kunnen komen?
Yannick: Door een echte weegschaal
Floor: Oke, wat doet dan een echte weegschaal?
Yannick: Nou een weegschaal, daar doe je dan bijvoorbeeld wat in, of je legt er wat op en dan kan je wegen hoe zwaar dat is.
Annelies: Zal ik hem eens pakken dan?
Yannick: Ja, want nu kan je niet zien hoe zwaar die is en hoe zwaar die is, maar je ziet wel dat die zwaarder is en die lichter.
Floor: En jij bent wel benieuwd hoe zwaar die precies is?
Yannick: Ja
Nick: Als ie groot is, als ie reuze groot is
Yannick: Een steen kan niet groeien
Ria: Juf Annelies is nu een weegschaal aan het halen en wat denken jullie dat we dan gaan zien?
Yannick: Hoe zwaar dit en hoe zwaar dat is
.....

06

Meten en wegen

dag 06
11 februari 2009
Atelier bij aanvang, allerlei materialen staan klaar.
Zwaarte voelen door elkaar op te tillen.
Yannick weegt de witte steen en ....meer.
Stenen vergelijken.
Nick onderzoekt met de personenweegschaal.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.