Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de kring wordt Yannick bijgepraat over de gebeurtenissen van de vorige dag, toen hij ziek was.
Karlijn: We hebben gisteren gemeten en jij moet nog gemeten worden
Yannick: Ik ben groter dan Romy eerst is juf, dan ik en dan Romy
Lois: En daarna ik
Yannick: Is grote Niels dan groter dan Lois?
Lois: Ja
Yannick: Laat eens kijken dan?Alle kinderen gaan naar het grote vel aan de muur.
Daar staan streepjes op die de lengte van de kinderen aangevenYannick: Dat klopt niet hoor.
Lois: Dat komt door zijn kuif en dat telt niet
Karlijn: Gaan jullie eens met de ruggen tegen elkaar

Dat doen ze en dan blijkt Lois langer te zijn.
Dat moet worden veranderd.
Daarna wordt Yannick opgemeten door Karlijn en zij doet een streepje op het vel.
Yannick schrijft zijn naam erbij.

02

Meten hoe groot we zijn

dag 03
30 januari 2009
Wie is er groter?
We schrijven op hoe lang we zijn.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.