Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De klas is helemaal opnieuw ingedeeld.
We hebben duidelijke hoeken en een ruime multifunctionele middenruimte gecreƫerd.
We hebben o.a. een podium aangeschaft dat op verschillende manieren kan worden gebruikt. Als catwalk, werkplek, presentatieplek en natuurlijk als podium om bijvoorbeeld op te dansen.
We kunnen er op vergaderen en een kringgesprek houden. Als we te weinig plek hebben zitten er kussens in die we er makkelijk uit kunnen trekken zodat iedereen kan zitten.

01

Het podium

dag 02
7 januari 2009
Catwalk.
Het podium als presentatieplek en om aan te werken.
Het podium als werkplek.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.