Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Isabelle en Eloisa maken een waslijn van plakband. De stiften zijn het wasgoed. Later zijn hun bollen ook aan de waslijn gehangen. Jasmijn gebruikt twee stoelen om iets langs te maken. Samen met Kouter wikkelt ze er plakband omheen. Het wordt een sjaal

03

Waslijnen en kabelbanen

dag 02
4 juni 2009
Jasmijn en Kaouter gebruiken de stoelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.