Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We kijken de 5 filmpjes terug van de 5 groepjes van vorige week. Deze groepjes gaan vandaag weer met elkaar op pad om nieuwe geluiden aan hun collectie toe te voegen. We willen ze door het video-kijken actief laten herinneren wat er vorige week voor muziek is gemaakt.

Observatie

De kinderen zijn eerst volledig in de ban van de muziek en het zien van hun klasgenootjes. Na een aantal groepjes wordt de concentratie minder, behalve bij het groepje dat zelf in beeld is en wat vertelt over hun stuk.

Reflectie

Het is een hele beproeving om klassikaal terug te kijken, maar het levert ook heel veel op. De groep zou door de week heen vaker filmpjes en geluiden kunnen terugkijken en -luisteren om hier nog meer aan te wennen en er nog meer herinneringen en muzikale idee├źn uit te kunnen halen.

46

Terugkijken van de groepjes

dag 13
25 april 2013
Er wordt gekeken naar Yindee als ze in beeld is
Colin kijkt geconcentreerd
De meisjes van het muizengroepje herkennen zichzelf
Opgesteld voor het digibord
Allemaal kijken
Video (2:38 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.