Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het groepje van de Watermuziek zitten: Yindee, Macy, Bjorn, Zoe en Eli.

Observatie

Tijdens het optreden spelen Yindee en Zoe met elkaar. Bjorn en Eli zijn aan het stoeien met een schud-eitje.

Yindee en Zoe spelen onverstoorbaar door, ook als Bjorn Zoe's eitje overneemt. Zij zoekt dan een nieuw ritselblaadje.

Reflectie

Het proces van deze groep hebben we niet heel goed kunnen volgen, het was nog steeds wel 'watermuziek', maar omdat Macy eerder weg was verliep het optreden anders.

40

Groepje Watermuziek

dag 12
18 april 2013
Yindee
.. met de viool
Optreden
Video (1:37)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.