Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het Speellokaal zijn 5 hoeken ingericht:

De vioolhoek
Twee muziekhoeken
Een tekenhoek
Een luisterhoek

De kinderen zijn vrij om te werken waar ze willen, met als enige aanwijzing dat ze muziek mogen maken/tekenen over thuis. En dat er niet meer dan 4 kinderen in de vioolhoek mogen.

Observatie

Iedereen gaat opgewonden aan de slag. Er gebeurt van alles, kinderen gaan tekenen, musiceren, er is een wachtrij voor de vioolhoek en juf Iet ligt heerlijk te luisteren met een hele groep kinderen in de luisterhoek.

De sfeer is fijn, zeker de eerste 20 minuten. Daarna weten kinderen niet goed meer wat ze willen doen en ontstaat er verwarring. Dan wordt het even heel druk en roept juf Iris iedereen bij elkaar. We praten even na en spelen om af te sluiten nog een muzikaal spel.

Reflectie

Juf Iet vond het een leuk experiment, maar zou het graag nog een keer doen met vaste groepjes, die allemaal om de beurt, als een soort circuit (net als bij gymles), werken. Zo komt iedereen aan de beurt (bijvoorbeeld met de violen...) en weet iedereen wat de bedoeling is.

Verder voelen we aankomen, dat het tijd wordt om weer eens dingen te gaan terugluisteren en terugkijken.

33

Project vervolg

dag 10
4 april 2013
Inrichting Luisterhoek
Bjorn ziet zijn eigen tekening: de geluiden van je hart in je buik
Luisterhoek
Juf iet met kinderen in de luisterhoek
Bjorn, Julius, Valentijn Colin en Rijk
Valentijn, Colin, Rijk en Max in de muziekhoek
Muziekhoek
Muziekhoek
Overzicht muziekhoek en tekenhoek
Overzicht tekenhoek
Jalila in de tekenhoek
Tekenhoek
Tekenen
Vioolhoek
Liv in de vioolhoek
Afsluiting van de les
Afsluiting 2
Video (1:27)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.