Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Ook deze week zingen we weer voor elkaar.
Colin heeft al 2 keer gevraagd of we dit spel weer gaan spelen. De kinderen raken er nog niet op uitgekeken!

Observatie

De kinderen imiteren elkaar soms, en dan komt er weer een hele nieuwe melodie in.
Chelsea had nog niet eerder zelf gezongen, en doet het nu vol overtuiging.
Ook Sharon doet voor het eerst enthousiast mee!

27

Ik zing vandaag voor jou!

dag 08
14 maart 2013
Ik zing vandaag voor jou!
Audio (5:20 min)
Video (58 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.