Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We zijn erg geïnteresseerd in wat muziek voor de kinderen eigenlijk is. Daar filosoferen we over in de kring.

Observatie

Debby: “wat is dat eigenlijk, muziek?”
Kind: "gewoon geluiden die je maakt. Net zoals vogels"
Jose: "zijn alle geluiden muziek?"
Ander kind: "Fluiten."
Jose: "Anouk, wat is muziek nog meer? Jongens, denk een even na. Zijn alle geluiden muziek? Als ik iets van de tafel laat vallen, is dat dan muziek?
Klas: "Nee!"
Jose: "Maar wanneer wordt het dan muziek?"
Felix: "Als je ergens op speelt."
Ander kind: "Als je ergens op slaat."
Jose: "Dan ga ik jou slaan, dan is dat muziek."
Klas: "Nee!"
(grote) Sam: "Met een stokje over stekels."
Anouk: "Je kunt ook met je mond muziek maken, zo!" (ze doet het voor)
Debby: "Dus je kunt ook met je mond muziek maken. (we doen het allemaal). Was dat nou muziek?"
Kind: "Het lijkt er niet op!"

Reflectie

De kinderen hebben verschillende ideeën over wat muziek is en tijdens het gesprek zijn er lange pauzes waarin hard wordt nagedacht. Er komen verschillende suggesties boven water. Je kunt het in ieder geval zelf maken: met je mond, met je lichaam.

Tijdens deze sessie keek Eva Klee, projectleider van Jong geleerd..., met ons mee. Zij maakte de volgende opmerkingen over dit gesprek:
"Opvallend vind ik dat de kinderen het in dit gesprek over muziek niet over muziekinstrumenten hebben. Ze geven vooral aan dat je het zelf kunt maken: met je lichaam (mond) en door een handeling (met een stokje over stekels). Opvallend vind ik ook dat aan het einde een kind 'muziek maken' voor doet. Een ander kind reageert er heel beslist op: "Nee, het lijkt er niet op!""

Ook al is het moeilijk te verwoorden, de kinderen lijken toch een duidelijk beeld te hebben, van wat muziek nou eigenlijk is. Hier gaan we volgende keer verder over praten.

05

Wat is muziek?

dag 02
31 januari 2013
Muziek kun je maken met je mond!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.