Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het speellokaal zijn 5 hoeken om dingen te doen: twee muziekhoekjes met instrumenten, een luisterhoek met tekeningen, een tekenhoek en een vioolhoek.

Observatie

De kinderen gaan opgewonden het lokaal binnen, het ziet er heel anders uit en ze vinden snel hun plekje.
Veel oudere kinderen storten zich op de vioolhoek. De regel is: er mogen maar 4 kinderen tegelijk bij de violen en er wordt zittend gespeeld. Als je klaar bent, mag je ruilen met iemand die staat te wachten.

Er wordt volop gemusiceerd, getekend en ook geluisterd. De luisterhoek is de eerste hoek die voor iets anders wordt gebruikt; na een minuut of 40 is daar een groot kussengevecht gaande...

De kinderen lijken moeite te hebben met concentratie. Omdat er zoveel te doen en te beleven is in het speellokaal, is een aantal kinderen aan het rondzwerven zonder een keuze te maken.

Reflectie

De vrijheid aan keuzes is voor sommige kinderen moeilijk, wat moet je doen als alles mag?
Voorstel van juf Patricia is om zo'n situatie als een circuit aan te bieden: in groepjes alle hoekjes om de beurt langsgaan om te werken. Dat gaan we de volgende keer proberen.

34

Project gaat verder

dag 10
4 april 2013
Inrichting
Inrichting vioolhoek
Inrichting luisterhoek
Luisterhoek met tekeningen
Muziekmatje
Muziekhoek
Overzicht
Tekenhoek
Overzicht vioolhoek
Renske in de luisterhoek
Cees in de vioolhoek
Vioolhoek
Muziekhoek
Afsluiting
Video (2:38 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.