Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen worden in groepjes opgedeeld en elk groepje krijgt een tafel met instrumenten. De opdracht is:
maak met elkaar een muziekstuk en verzin er ook een titel bij.

Een impressie van de groepjes, hoe ze aan het oefenen waren en hoe ze optreden aan het einde kun je zien in het filmpje.

Observatie

Kringgesprek voordat we in groepjes gaan musiceren. Wat hebben de kinderen deze week thuis aan muziek gedaan?

Richard: 'Ik ging op de gitaar spelen'. Jesse: 'Ik heb op mijn drumstel gespeeld.' Kind: 'Mijn zus heeft een gitaar.'

Waar kan een muziekstuk over gaan?
De kinderen: 'spokenmuziek','teletubbiemuziek', 'slaap kindje muziek', 'Gangnam style'.

Tijdens het musiceren in groepjes: (aantekeningen van observant Eva)

Jesse: 'Ik vind het een beetje hard!'.
Jesse verwoord precies wat ik ook voel. Ik hoorde, in tegenstelling tot de andere groep een kakofonie van onsamenhangende geluiden. Het werd lawaai, er ontbrak de spirit en een gemeenschappelijk doel. Deze groep gaat veel minder gefocust met de instrumenten aan de slag. Zij lijken geen innerlijke reden/noodzaak te hebben om te musiceren.

Maxim is opvallend:
Terwijl de andere kinderen aan zijn tafel muziek op de instrumenten maken, ordent hij de instrumenten, hij stapelt ze steeds opnieuw op elkaar. Bij de presentatie doet hij in het begin mee met het spel op de instrumenten, maar het duurt niet lang en dan begint hij weer met ordenen. Indy in het zelfde groepje is heel erg expressief. Geluiden die zij maakt vertalen zich meteen in haar lichaam. Heel gracieus en expressief beweegt zij haar handen en lichaam.

Reflectie

De volgende keer bij een kringgesprek kunnen we nog dieper ingaan op de muziekstijlen die de kinderen noemen.
Misschien had dat nog meer idee├źn opgeleverd voor hun eigen musiceren in groepjes.

09

De groepjes met instrumenten

dag 04
7 februari 2013
Uitproberen...
Oefenen....
Optreden
Filmpje met alle groepjes, impressie van de stukken (4:39 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.