Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze tweede sessie hebben we in het midden van de ruimte een cirkel afgeplakt.

In een kort gesprek zullen we het hebben over wat de kinderen van de vorige sessie hebben meegekregen. Hoe de vraag: wat is geluid en wat is een laboratorium van geluid leeft, of er gedachten zijn veranderd.
Ook ben ik benieuwd hoe de kinderen vandaag binnen zullen komen, nu er een cirkel is in plaats van een rechthoek.

Verder nodigen we de kinderen uit om mee te zingen en kijken we hoe en of daar beweging bij komt.

Observatie

Op het moment dat Emma het lied van vorige week inzet gaan er een paar kinderen, net als vorige week, op de grond liggen. Zij nodigt hen uit om mee te zingen; het lied heeft een vraag- en antwoordstructuur. Daarbij maken zij bewegingen die we uitvoeren. Prachtig dat de bewegingen die zij maken gekoppeld zijn aan de geluiden; met hun lichaam voeren zij de muziek/melodie letterlijk uit.

Het gesprek dat we met elkaar voeren mondt uit in de vraag: maar wat is dan muziek?! Bente steekt keurig haar vinger op. Zij is een van de oudere kinderen in de klas. (Omdat Siem reageert vraag ik haar haar antwoord te onthouden…Zij antwoordt later: zoals ‘Vader Jacob’, die kan ik op de piano, want muziek is als jij iets doet op een piano…)

Siem is vandaag voor de tweede keer op school. Ik hoor hem als antwoord een melodisch patroon zingen en imiteer de melodie zo exact mogelijk. (la la la la ) De kinderen zingen mee en al gauw maken ze in beweging, (klappen, op de benen) en in tekst kleine variaties. (bla bla, nee nee, loe loe enz) Deze variaties voeren we allemaal uit.

Reflectie

De cirkel werkt fijn, prettig!
We hebben genoten van Siem die niet in woord maar in muziek antwoordt. Zijn ogen begonnen te stralen toen de klas zijn melodie zong!

In het nagesprek besluiten we de komende sessie te werken in het klaslokaal. Reden daarvoor is dat wij als docenten te veel chaos ervaren. De vrijheid is misschien nog te veel, en we zullen dus heldere kaders voor de kinderen creëren. Daarnaast zijn de kinderen dan in hun (bekende) omgeving. Ben benieuwd!

06

Zingen en bewegen

dag 03
23 januari 2012
In de cirkel..
Waar ga je zitten..
Of ren je eerst nog even...
Bewegen bij het zingen..
Komt er geluid uit het midden?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.