Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Emma biedt de kinderen een tweede instrument aan, de Kes Kes. De Kes Kes uit West-Afrika bestaat uit twee kleine kalebassen die gevuld zijn met zaadjes of steentjes en aan elkaar zijn verbonden met een stuk koord.

Observatie

De kinderen experimenteren met de Kes Kes en vertellen later wat het is en wat ze hebben gehoord.

Rutger: 'Ik hoor geluiden bij alle hoofden.'

'Het maakt geluid. Het zijn kokosnoten met dingetjes erin waar je mee muziek maakt. Er zit rijst in of zo.'

'Het kunnen een paar lijstertjes zijn.'
'Dat zijn vogels!'

'Ik hoorde een soort waterballonnen.'

'Een kers'
'Een walnoot!'
'Een kokosnoot.'

04

Kes Kes

dag 02
16 januari 2012
Uitdelen van de Kes Kes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.