Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag werken wij voor het eerst met de kinderen.
De kinderen komen om 11 uur de gymzaal binnen die voor deze gelegenheid is verandert in de muziekruimte of wel het laboratorium van geluid. De belangrijkste ingrepen hiervoor zijn dat het team alle gymtoestellen zorgvuldig aan de rand heeft gezet en een rechthoek (afgeplakt met tape) in het midden van de ruimte geplaatst heeft. Deze rechthoek is vandaag onze kring.
Bij binnenkomst ontvangen Emma en Luca de kinderen aan de deur. Alle kinderen krijgen een hand.

Observatie

De kinderen komen rustig en gespannen de ruimte binnen en gaan vervolgens in de rechthoek met hun gezichten naar buiten gekeerd zitten.
Nadat alle kinderen binnen zijn gaan Emma en Luca ook in de kring zitten. Zij gaan met het gezicht naar binnen zitten. De kinderen draaien zich ook om.

Emma introduceert het project. 'Wij zijn vandaag in het het speellokaal, maar het speellokaal is vanaf vandaag het laboratorium van geluid'.

In de kring ligt de voicerecorder waarmee wij gesprekken en geluiden van de kinderen opnemen. Een kind merkt op: '(Dit) laat het geluid komen!'

02

Onze eerste ontmoeting

dag 02
16 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.