Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is een belangrijke dag: de generale repetitie in het Dorpshuis!
Alles staat al klaar voor het optreden van aanstaande donderdag. Amsterdam Sinfonietta zijn er ook, en wel met z'n vijven. Ze hebben vandaag ook een contrabassist meegenomen.
Leonard van Goudoever is er ook, en natuurlijk het team van Toeval gezocht.

Observatie

Alle drie kleuterklassen van de stap arriveren met hun juffen om 9 uur. Eerst mogen ze even in het Dorpshuis op de grond gaan zitten, want we moeten even precies kijken welke klas waar heen moet op het podium, het is namelijk een constructie met 3 verschillende verhogingen. De klas van juf José mag als eerstes gaan zitten: zij mogen helemaal bovenaan op het podium plaats nemen. Een trede lager mag de klas van juf Adinda gaan zitten. De klas van juf Sandra gaat onderaan zitten.
Dan begint Amsterdam Sinfonietta te spelen. De kinderen lijken verrast door de muziek.

Daarna gaan we met z'n allen “donghi mombe mbudzi” oefenen. Juf Debby, die alvast de microfoon uitprobeert, vertelt wat er gaat gebeuren en spreekt het arrangement door met de kinderen: eerst begint zij op haar mbira, dan zet de ene helft van de kinderen in met “donghi mombe mbudzi”, daarna volgt de andere helft met 'hiya handeee nde nde nde...”
Sinfonietta speelt ook mee. Leonard geeft op een gegeven moment aan dat we gaan wisselen, en dat gaat echt vlekkeloos! Aan het eind komt er een fade out. We oefenen een paar keer... deze kleuters zijn er klaar voor!

Daarna geeft Amsterdam Sinfonietta nog een mini concert voor de kinderen. Zij mogen ook meedoen, wat erg leuk is.

Dan gaan de klassen van Juf Sandra en Juf Adinda terug naar school. De klas van juf José blijft nog even, want zij moeten nog iets anders oefenen.

Reflectie

Het was heel spannend voor de kinderen om in het Dorpshuis te zijn. Ze leken opgetogen. De repetitie ging ontzettend goed. Met Amsterdam Sinfonietta als extra begeleiding en in zo'n grote groep leken de kinderen beter naar de muziek te luisteren: ze letten heel goed op en zongen zuiver.

Wij kijken erg uit naar het optreden donderdag!

30

Generale repetitie

dag 22
3 juli 2012
De kleuters arriveren in het Dorpshuis
Na een beetje geregel zit iedereen op het podium
Sinfonietta gaat spelen!
Dan vertelt Debby over het optreden
Leonard is er ook
Iedereen zingt mee
Lekker meedoen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.