Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Op dinsdag 10 januari was er een bijeenkomst op De Wagemaker met alle docenten van de verschillende scholen die deelnemen aan het project Jong Geleerd.
De docenten werden op het project voorbereid door verschillende onderdelen. De muziekdocenten vertelden iets over hun achtergrond en over het plan voor de eerste lessen, en openden de middag met een kleine muzikale warming-up.
Verder was er een inleiding op TOEVAL GEZOCHT in het algemeen en dit project in het bijzonder, en werd er tijd besteed aan het uitleggen van het documenteren

Observatie

De docenten waren na de warming-up positief en luisterden aandachtig naar de presentaties.
Op het moment dat de drie muziekdocenten afzonderlijk hun plannen voorlegden, was er een duidelijk team-gevoel op te merken: de docenten van de desbetreffende school hadden duidelijk al een band met 'hun' muziekdocent.
Er waren nog wat vragen over de rol van de docent en daar werd over gepraat.

Reflectie

Iedereen is vooral nieuwsgierig naar hoe het er aan toe zal gaan in de lessen en benieuwd naar de reacties van de leerlingen. Tijd om te beginnen met de lessen.

01

Scholingsmiddag

dag 01
10 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.