Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het is alweer voorbij, de laatste dag.
Er wordt een minitentoonstelling georganiseerd voor de ouders compleet met kinderchampagne en wat lekkers.
De detailwerkjes zijn stuk voor stuk heel bijzonder.

35

Sluiting van het project

dag 15
11 oktober 2007
schommelen
het werk naar buiten
de reis per cabriolet
detail wiebelnest
detail wiebelnest
details wiebelnest
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.