Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Deze ochtend zijn er extra veel ouders in ons atelier komen kijken. De mooie uitnodigingen hebben daar vast en zeker voor gezorgd!
serie: Dan beginnen we met het inpakken van het werk van de kinderen voor het Stedelijk Museum. Dat is nog een heel gedoe, want het werk van de kinderen is erg kwetsbaar. Juf Mia heeft ons goudfolie gegeven. Het ingepakte werk ziet er daardoor erg feestelijk uit. Sinterklaas is vroeg dit jaar!foto 2: Net als we klaar zijn met inpakken, komen de kinderen onverwachts binnen. Ze hebben getekende octopusjes op een satestokje meegenomen en een verrassing voor ons; een prachtig boek met mooie tekeningen waarbij juf Mia heeft geschreven wat elk kind het leukst vond van het project.foto 3 & 4: Wij nemen de kinderen mee naar het atelier. Rond de zee gezeten geven wij als afscheid een ‘zeebanket’. We trakteren de kinderen op chocolade zeedieren. Voor Juf Mia hebben we een bloemetje, want we zijn erg blij dat we zo’n goede juf hebben getroffen voor het project. Na een applaus, ook voor de afwezige Carolien en Sjors, geven alle kinderen ons een hand. We kennen ze nu allemaal bij naam. We zullen ze missen.Gelukkig zullen we ze snel weer zien, 14 november hebben we een rondleiding in het Stedelijk!We zijn benieuwd!

29

09/10 laatste deel

dag 17
9 oktober 2007
foto 1
serie
foto 2
foto 4
foto 5
foto 3
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.