Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bertrand heeft ’s ochtens de slang weer ondekt. Hij wikkelt hem op verschillende manieren om zichzelf heen. Dan houdt hij de ene kant van de slang tegen zijn oor en in de andere kant zingt hij: (op de wijs er is er een jarig, hoera, hoera, Bertrand is namelijk vandaag jarig) 'Honkie, sjonkie, dat kniebelt in mijn oor, honkie, sjonkie...' etc.
Later reageert Finn op Bertrand, hij heeft geprobeerd de slang door te knippen. Finn probeert dat ook: 'Ik heb een sterke schaar nodig! Ik wil dit door midden.'

Eva Rijs

45

ma 8 okt.

dag 14
8 oktober 2007
Bertrand vindt een nieuwe toepassing voor de slurf
Later probeert hij ook de slurf door te knippen, te moelijk, ook voor Finn is het te moeil
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.