Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Gisteren hebben we bij het grof vuil een stel dia's gevonden van afbraakplekken en kale landschappen. Het leek ons een mooi idee om deze in de diaprojector te stoppen in de ontdekkingshoek. En inderdaad het sloeg heel erg aan. De kinderen zijn enorm gefascineerd door de verschuivende dia's. Ze hebben in de ontdekkingshoek voornamelijk dia's erin en eruit gedaan.

Toen ik een vel papier had opgehangen begon Vlasca erop te tekenen.
De kinderen die achter de projector zaten wilden dat ze wegging om dat ze voor hun beeld stond.
"anders wordt het toch geen echte tv!"
"ik wil zo graag een echte tv maken."

Wesley: "ik heb een idee!"
"Hou dit eens vast"
"Kijk Valesca, ga eens aan de kant."
"We gaan het natekenen."
"We gaan precies hetzelfde papier pakken."
"Wij zullen samen een film maken."

Reflectie

Het spel werd helaas wel vaak verstoord door andere kinderen.
Ik heb een groot vel papier op de muur gehangen en een pot met stiften ernaast gezet.
Op het moment dat Valesca hier mee aan de slag wilden riep het andere kind dat ze in de weg stond.

De kinderen waren zich vandaag heel bewust van de volwassenen en konden zich niet goed concentreren. Ik was veel bezig om her en der vragen te beantwoorden of bij te springen waardoor het lastig was om goed te kunnen documenteren en sommige processen goed te volgen.
Tegen de tijd dat de concentratie er weer was was helaas de ochtend voorbij.

40

dinsadag 02-10-07

dag 13
2 oktober 2007
diaprojector
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.