Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nick in de donkere hoekNick:"in je hok, Wesley!", "Wesley is een sneeuwtijger"Nick:"hij mag er zo uit want dan gaan we op jacht naar beren"

RoxyRoxy : "een kleed!"Ze heeft bij de donkere plek een rol ribbelkarton uitgerold.

Reflectie

Week 6
Dinsdag

De vorige week was een moeizame week geweest vanwege de drukte met het jubileum op school.
Het beïnvloedde de dagen in het atelier enorm. De kinderen waren heel onrustig en uitgelaten.

Ook merkten wij continue aan te lopen tegen hetzelfde. Hoe kunnen we de kinderen geconcentreerd met een ding bezig laten gaan?
Doordat wij zelf ook steeds op zoek zijn geweest naar de juiste 'werkvorm' kan dat ook onrust hebben veroorzaakt bij de kinderen.
Mijn voornemen was dan ook om een keuze te maken uit de sporen die de kinderen ons hebben aangereikt.

Het leek een goede keuze te zijn geweest. Het thema licht- donker leeft bij de kinderen en roept voor iedereen verschillende associaties op.
Het was geweldig hoe Valesca en haar team de afgelopen week bezig zijn geweest met hun ' allerdonkerste plek'. Ook kwam o.a. Sheninio helemaal los bij het schilderen en experimenteerde hij er op los. Eindelijk de concentratie waar we op hoopten.

We gebruiken de voice recorder praktisch nooit aangezien het geluid van slechte kwaliteit is. Toch hebben we hem een aantal keren aangezet omdat we niet op alle plekken tegelijk konden zijn. Toen ik hem maandag afluisterde ontdekte ik dat ik mezelf vaker hoorde dan de kinderen. Ik vond dit best confronterend en besloot de volgende dag minder aanwezig te zijn. Het werkte geweldig. Doordat ik meer afstand nam werden de kinderen zich minder bewust van mijn aanwezigheid en meer gericht op elkaar. Ik heb heel bewust geprobeerd om geen onderdeel te worden van het spel en de ontdekkingen van de kinderen.
Voor mij een hele goeie ontdekking deze week.

Roos

31

Dinsdag 25-09-07

dag 11
25 september 2007
aandachtig bouwen
de grot van de sneeuwtijger
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.