Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen kregen vanochtend een dia-show van hun eigen gemaakte werk te zien. Wit heet nu 'ruimte' omdat de kinderen met raketten bezig zijn.

Bij het wit is er gipsverband bij gekomen als nieuw materiaal. Ik heb een uitleg aan de kinderen gegeven. Een aantal kinderen storten zich er direct op. Het wil Petros maar niet lukken om het dunne natte lapje nĂ­et tot een klontje te laten worden. Maar het maakt hem niets uit. Elke keer opnieuw wil hij een stukje gipsverband nat maken. Ik vraag elke keer of hij het een plekje wil geven op het Ruimteplatform. Aan het eind van de ochtend zie ik alle 'klontjes' van Petros op willekeurige plekken liggen.

Jango en Daniel bouwen samen verder aan Daniels ruimte station. Daniel heeft er ook een gipsverband op geplakt als gordijn.
J: 'Dan wordt het onzichtbaar. We maken een feest voor de raket, want hij gaat de hele school doorvliegen'.
D: 'Ja naar mijn huis. Dit zijn ballonen en vlaggen'.
J: 't Is een beetje een hard gordijn. Ik maak het zacht met lijm. We maken het vliegveld heel zacht'.
Daniel komt aanlopen met een stukje plastic. 'Maar dat is goed uitgesmelt'.
J: 'Ja uitgesmeld. Daniel, is het schietgeweer een deur geworden?'.

Benjamin en Ilse zijn ook bezig met de ruimte. Benjamin laat mij een plaatje uit het boek over de ruimte zien dat Hanneke had meegenomen. 'Kijk dit is dat'. En hij wijst op een plaatje van een geel ruimteschip en wijst dan op zijn witte piepschuimen creatie.

Myo speelt en werkt weer verder aan zijn stuk piepschuim van de vorige keer.
M; 'Kijk, kapot. De lucht naar beneden, de wolken. Dat is de motor, dan opent de motorkap en dan gaat ie vliegen'.

Joris speelt met een stuk piepschuim met sateprikkers erin. 'Wow, wat schiet ik hoog'.

Linda

Reflectie

Bijna elk kind was vandaag gericht aan het werk. We merken dat na een aantal weken de kinderen wennen aan werken in het atelier. Door samen te reflecteren kunnen we goed de 'probleemkinderen' bespreken. Deze worden daardoor goed begeleid. Er wordt goed samengewerkt door de kinderen.

Linda

47

een feest voor de raket

dag 12
26 september 2007
Daniel en Jango
dit is dat
Myo
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.