Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Natuurlijk moeten ook alle werken worden getoond aan de ouders, broertjes, zusjes en zelfs oma's en opa's.

Hanneke begint op haar gitaar te spelen en de kinderen beginnen met zingen, ook de zelfgemaakte instrumenten worden gebruikt

72

Laten zien aan de ouders

dag 15
12 oktober 2007
Ouders komen kijken
Mike laat enthousiast werken zien
Gezellig kletsen hoort er ook bij
Jan laat zijn werk zien
Johnny L deelt koekjes uit
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.