Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Instrumenten ontstaan. De gebruikte materialen zijn divers: conservenblikjes met iets erin die op een stok gebonden worden (Jan), fotobuisjes met iets erin (Iris, Chantal en Daphne), knopen en kralen aan draad gebonden.

68

Instrumenten

dag 14
9 oktober 2007
muziekinstrumenten van oude pillendoosjes
Jan en Arenzo proberen de gemaakte instrumenten uit
Jan laat aan juf Hanneke zien hoe zijn instrument werkt
Daphne en Chantal maken schudkokertjes van fotobuisjes
Catharijne maakt haar schudtrommel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.