Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Mais

Bij Sjors thuis op de boerderij is in de afgelopen week alle mais geoogst. Hij had een tas vol kolven meegenomen. Prachtig materiaal met die bladeren en toefjes bruin "haar". Maar wat is er fijner voor een kind dan om al die gele korreltjes van de kolf te peuteren? Niet veel en dus was dat de favoriete bezigheid van de dag. Dat, en de muziek natuurlijk!

De losgepeuterde mais werd gebruikt als vulmateriaal voor de schudkokertjes en als kralen voor armbandjes. Daarnaast is er door een aantal jongens een prachtig maiseiland gemaakt. De serie foto's laat detailopnames zien van het eiland met daarop de favoriete plekken van de makers. Het gedeelte met de kleurige scherf is de geheime schatkamer. Of mocht ik dat niet verklappen...

Frappant vonden we dat er toch weer zaagsel op moest. Wat is dat toch met dat zaagsel? Het eindresultaat mag er zijn mannen!

66

Maïs

dag 14
9 oktober 2007
Sjors heeft maiskolven meegenomen, er is veel interesse voor
de mais wordt verwijderd van de kolf
ook worden er armbandjes van gemaakt
bezig met de mais
het maiseiland
eindresultaat
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.